Aktuality

ERB OBCE BELLOVA VES

V červenom štíte po zelenej oblej pažiti kráčajúci strieborný kôň v rovnakej zbroji a zlatej ohlávke, za ním zlatá lipa.

Tento erb obce sa používa najmä v obecnej pečati.

61 Harmonogram podujatí na rok 2015
62 Návrh plánu práce OZ v Bellovej Vsi vo volebnom období r. 2014 - 2018
63 Staticko - stavebné posúdenie budovy bývalej školy
64 Návrh záverečného účtu obce Bellova Ves za rok 2014
65 Voľby hlavného kontrolóra obce Bellova Ves
66 Upozornenie - ochrana lesov a prírody pred požiarmi
67 Komisie Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi
68 Smernica č. 1/2015
69 Voľby hlavného kontrolóra obce Bellova Ves
70 Zmena mailovej adresy

Stránka 7 z 10