Aktuality

ERB OBCE BELLOVA VES

V červenom štíte po zelenej oblej pažiti kráčajúci strieborný kôň v rovnakej zbroji a zlatej ohlávke, za ním zlatá lipa.

Tento erb obce sa používa najmä v obecnej pečati.

1 Pozvánka
2 Harmonogram podujatí organizovaných obcou Bellova Ves na rok 2018
3 Oznam
4 Zmena stránkových dní obecného úradu v Bellovej Vsi
5 Preventívne rady OR PZ v Dunajskej Strede: Seniori pozor!!!
6 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia
7 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
8 Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede - vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
9 NÁVRH_Záverečný účet obce BV za rok 2016
10 Oznam - Kotlíková špecialita a Sladká gazdinka

Stránka 1 z 10