Obecné zastupiteľstvo r.2016
Up

Dochádzka poslancov na zasadnutiach OZ v r. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi v zmysle § 5 ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) zverejňuje údaje o dochádzke poslancov Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2016.

 

Položiek na stránku 
Powered by Phoca Download