Zmena stránkových dní obecného úradu v Bellovej Vsi

Stránkové dni Obecného úradu v Bellovej Vsi od 1. novembra 2017 (viď TU)

Preventívne rady OR PZ v Dunajskej Strede: Seniori pozor!!!

Preventívne rady OR PZ v Dunajskej Strede:  Seniori pozor!!!

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia (viď TU)

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (viď TU)

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede - vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede - vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - upozornenie (viď TU)