Pozvánka na zasadnutie OZ 01. 12. 2016

Pozvánka na zasadnutie OZ 01. 12. 2016 (viď TU)

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi (viď TU)

Pozvánka na zasadnutie OZ 22. 11. 2016

Pozvánka na zasadnutie OZ 22. 11. 2016 (viď TU)

Pozvánka na obecnú brigádu

Pozvánka na obecnú brigádu (viď TU)

Výsledky hlasovania v nových voľbách do orgánov samosprávy obce Bellova Ves, ktoré sa konali dňa 05.11.2016

Počet osôb zapísaných v zozname voličov          219

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky          153

Počet odovzdaných obálok          153

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu          148

1.     Adriána Berešová, nezávislá kandidátka s počtom platných hlasov          48

2.     Ing. Mária Jankovičová, MBA, nezávislá kandidátka s počtom platných hlasov          100

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva    146

1.     Bc. Jaroslav Božik, nezávislý kandidát s počtom platných hlasov          19

2.     Ing. Juraj Ecker, nezávislý kandidát s počtom platných hlasov          89

3.     Marián Zirig, nezávislý kandidát s počtom platných hlasov          38

 

Za starostku obce Bellova Ves bola zvolená:

Ing. Mária Jankovičová, MBA, nezávislá kandidátka s počtom platných hlasov          100

 

Za poslanca obecného zastupiteľstva bol zvolený:

Ing. Juraj Ecker, nezávislý kandidát s počtom platných hlasov          89

 

Bellova Ves 07. 11. 2016

Kontaktný formulár

Vaše meno (*)

Please type your full name.
E-mail (*)

Invalid email address.
Správa

Invalid Input
Zadajte kód
Zadajte kód   Refresh
Invalid Input