OZNAM

OZNAM - Obecná brigáda (viď TU)

Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bellova Ves na roky 2016 - 2020

Pripomienkové konanie k návrhu PHSR obce Bellova Ves na rok 2016 - 2020 je do 20. marca 2017.

Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bellova Ves na roky 2016 - 2020 (viď TU)

Lekárska služba prvej pomoci

LSPP v Šamoríne (Lekárska služba prvej pomoci), ktorú od 01. 02. 2017 prevádzkuje spoločnosť Rescue - BH, s. r. o. začína ordinovať od 01. 03. 2017.

pracovné dni: od 16:00 h  

sobota - nedeľa: nepretržite

Tel. kontakt: 031/569 40 33 alebo 0911 886 385

Výzva a upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

Výzva a upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov (viď TU)

Zverejnenie zámeru prenajať nehn.majetok obce (dlhodobý nájom pohostinstvo+potraviny)

Zverejnenie zámeru prenajať nehn.majetok obce (dlhodobý nájom pohostinstvo+potraviny) (viď TU)

Kontaktný formulár

Vaše meno (*)

Please type your full name.
E-mail (*)

Invalid email address.
Správa

Invalid Input
Zadajte kód
Zadajte kód   Refresh
Invalid Input